முகப்பு

Recent Articles

தமிழர்கள் வரலாற்றில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு எது? தையா? சித்திரையா

தமிழர்கள் வரலாற்றில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு எது? தையா? சித்திரையா

தமிழர்கள் வரலாற்றில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு எது? தையா? சித்திரையா தமிழர்கள் யாவரும் தமிழ்ப் புத்தாண்டைப் பற்றிய தெளிவின்மையோடு, எதை நம்புவது எதைப் புறக்கணிப்பது என்ற குழப்பத்தில்  சிக்கியுள்ளார்கள். தமிழக மக்கள் இந்த விசயத்தில் எக்காரணம்…

Read Article →
கண்ணீர் வருகிறது . - திலகவதி

கண்ணீர் வருகிறது . – திலகவதி

ஆடாமல் அசையாமல் எரியும் புத்த பிட்சுகள் சொல்லாத அறத்தினை அறைந்து சொல்ல எரிந்து மடிந்தாயோ என் மகளே… !! வர்க்கப் பசி அடங்க அவர்கள் பற்ற வைத்த அடுப்பிலே விறகாகி விறைத்தாயோ என் மகளே…

Read Article →
பிறகு -- என்.டி.ராஜ்குமார்

பிறகு — என்.டி.ராஜ்குமார்

நீயும் குழந்தைகளும் என்றென்றைக்கும் என்னுடையவர்கள் மட்டும்தானென்று நான் நம்பவில்லை. இதுபோன்ற துர்விதி என்னை வேட்டையாடுமென்றால்; நாளை உங்களை ரட்சிப்பதற்கான எனது கடைசி தந்திரமும் தவறிப்போகும் பட்சத்தில், உனக்கு விருப்பமில்லை என்றாலும் உனது இதயம் வேறு…

Read Article →

More Articles